پنج شنبه مارس 23 , 2017
image image image image image image

norooz96

◊  فهرست کتاب‌های چاپ شده و زیر چاپ

۱. ماجراي روباه و زنبور/ داستان منظوم کودک/ چاپ اول 1370/  نشر راهگشا

۲. دفترمهران/شعر کودک / چاپ اول 1372/  نشر راهگشا

۳. مار و پله/مجموعه داستان نوجوان/ چاپ اول 1373/ انتشارات سروش ♦ کتاب برگزیده

۴. ماشو در مه/رمان نوجوان / چاپ اول 1373/ نشر سوره مهر ♦ کتاب برگزیده

۵. سمفوني حمام/ مجموعه داستان نوجوان /چاپ اول 1374/ نشر قدياني

۶. گاه روشن گاه تاريك/ رماننوجوان/ چاپ اول 1374/ انتشارات مدرسه

۷. مهمان مهتاب/ رمان نوجوان-بزرگسال /چاپ اول 1375/ انتشارات صرير ♦ کتاب برگزیده

۸. بزرگترين خط‌كش دنيا/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1375/ انتشارات سوره مهر

۹. انگشت مجسمه/رماننوجوان / چاپ اول 1376/ انتشارات سوره مهر

۱۰. آبي‌تر از آبي/بازنویسیخاطرات داستانی، نوجوان / چاپ اول 1376/ انتشارات ذكر

۱۱. بیا آواز بخوانیم/داستان کودک / چاپ اول1376/ انتشارات پریسا

۱۲. آهنگي براي چهارشنبه‌ها/رمان نوجوان، بزرگسال / چاپ اول 1377/ انتشارات روزگار

۱۳. اميركبيرفقط‌ اسم‌ يك خيابان نيست/رماننوجوان / ۱۳۷۷ / انتشارات روزگار

۱۴. اميركبيرزندگی‌نامه ،نوجوان / چاپ اول 1377/ انتشارات مدرسه ♦ کتاب برگزیده

۱۵. كلاغ كامپيوتر/داستان بلندنوجوان / چاپ اول 1378/ انتشارات سوره مهر

۱۶. هندوانه به شرط عشق (دو داستان) مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1378/ انتشارات عصر

۱۷. داركوب و كرگدن/داستان کودک / چاپ اول 1378/ انتشارات به نشر

۱۸. هديه خيس/داستان کودک / چاپ اول 1378/ انتشارات به نشر

۱۹. روزنامه سقفي همشاگردي-جلد1 / مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان /چاپ اول 1378/ نشر افق

۲۰. بن بست حقيقت/داستان ناتمام / چاپ اول 1378/ انتشارات انجمن نويسندگان کودک و نوجوان

۲۱. نمكي و مارعينكي/رماننوجوان / چاپ اول 1378/ انتشارات سوره مهر

۲۲. خواجه نظام‌الملكزندگی‌نامه ،نوجوان / چاپ اول 1379/ انتشارات مدرسه

۲۳. گزيده ادبيات معاصر/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1379/ انتشارات نيستان

۲۴. عشق و آينه/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1379/ انتشارات پيدايش ♦ کتاب برگزیده

۲۵. چراغ لالهزندگی‌نامه داستانی اقبال لاهوری / چاپ اول 1379/ انتشارات ذكر

۲۶. روزنامه سقفي همشاگردي- جلد2 / مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان /چاپ اول 1380/ نشر افق

۲۷. دو لقمة چرب و نرم/داستان کودک / چاپ اول 1380/ انتشارات ويژه نشر ♦ کتاب برگزیده

۲۸. شكستني/رماننوجوان / چاپ اول 1380/ انتشارات آفتاب انديشه

۲۹. مرده‌اي كه زنده شد/رماننوجوان / چاپ اول 1380/ انتشارات آفتاب انديشه

۳۰. لولوي زيباي قصه گو/داستان کودک / چاپ اول 1380/ انتشارات پيدايش ♦ کتاب برگزیده

۳۱. سفر به خير سلطان سنجر/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1381/ انتشارات ذكر

۳۲. لطيفه‌هاي ورپريده (جلدسوم روزنامه سقفی همشاگردی) /مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان / چاپ اول 1381/ انتشارات پيدايش

۳۳. همان لنگه كفش بنفش/ چاپ اول 1382/داستان کودک / كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۳۴. لبخندهاي كشمشي يك خانواده خوشبخت/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1382/ انتشارات چرخ فلك

۳۵. حیاط خلوت/رمان بزرگسال / چاپ اول 1382/ انتشارات ققنوس ♦ کتاب برگزیده 

۳۶. آقارنگي و گربه ناقلا/داستان کودک / چاپ اول 1384/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  کتاب برگزیده

۳۷. سيب سرخ سوسن / ۳ داستان کودک / چاپ اول 1384/ انتشارات به نشر

۳۸. در روزگاري كه هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1384/ انتشارات چرخ فلك

۳۹. بندرختي كه براي خودش دل داشت/مجموعه داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول 1384/ انتشارات چرخ فلك

۴۰. سنگ‌هاي آرزو/داستان کودکو مخاطب عام / چاپ اول 1385/ انتشارات علمي فرهنگي ♦ کتاب برگزیده

۴۱. كنار درياچه نيمكت هفتم/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1385/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۴۲. قصه‌هاي كوتي كوتي/داستان کودک / چاپ اول 1386/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۴۳. دکتر قریب /زندگی‌نامه داستانی، نوجوان / چاپ اول 1386 / انتشارات مدرسه

۴۴. خنده به شرط قلقلك/مجموعهشعرنوجوان / چاپ اول 1387/ انتشارات پيدايش

۴۵. مهمان مهتاب(ويرايش جديد)/رمان بزرگسال، نوجوان / چاپ اول 1387/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۴۶. یکشب از هزار شب/منتخبداستان کوتاه و بلند، نوجوان / چاپ اول 1387/ انتشارات تکا

۴۷. از صداي باران خوشم مي‌آيد/داستان کودکو مخاطب عام / چاپ اول 1387/ انتشارات حوض نقره ♦ کتاب برگزیده

۴۸. به دنبال بی‌تا/داستان کودک / چاپ اول 1387/ نشر قو

۴۹. پری نازه دست درازه/داستان کودک / چاپ اول 1388/ انتشارات به‌نشر

۵۰. عقرب‌های کشتی بمبکرمان نوجوان / چاپ اول 1388/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۵۱. دیو دیگ به سرداستان کودک / چاپ اول 1388/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۵۲. هندوانه به شرط عشق(ویرایش جدید)/ مجموعه 6 داستان نوجوان / چاپ اول 1388/ انتشارات چرخ‌فلک

۵۳. چغازنبیلمستند و داستان کودک و نوجوان/ چاپ اول 1388/ انتشارات مدرسه

۵۴. هستیرمان نوجوان / چاپ اول 1389/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۵۵. خوزستانمستند کودک و نوجوان / چاپ اول 1389/ انتشارات مدرسه

۵۶. پی‌تی‌کو پی‌تی‌کومجموعه داستان کودک/ چاپ اول 1391/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۵۷. گلستان سعدیبازآفرینی 18 حکایت از سعدی /1391/سوره مهر ♦ کتاب برگزیده

۵۸. خاطرات خون‌آشام عاشقمجموعه داستان نوجوان/ 1392/ کتاب چرخ‌فلک

۵۹. این وبلاگ واگذار می‌شودرمان نوجوان/ 1392/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۶۰. روزگار شیرینرمان بزرگسال اقتباس از خسرو شیرین نظامی گنجوی/1392/ نشر ویدا 

۶۱. درختی که خوابش می‌آمدداستان کودک/ 1393 / نشر پیدایش

۶۲. قصه‌ی طوطی خانم و آقای بازرگانبازآفرینی از مثنوی مولوی/ 1393/ انتشارات همشهری♦ کتاب برگزیده

۶۳. سرما نخوری کوتی‌کوتیمجموعه داستان کودک/ 1393 / کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان

۶۴. دنیا را بلرزان کوتی‌کوتیمجموعه داستان کودک/ 1393 / کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۶۵. بفرمایید پیراشکی شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد اول) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۶۶. چه بویی داشت جوراب‌های شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد دوم) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۶۷. بگذار بروم مدرسه شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد سوم) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۶۸. کلاغ بی‌نمک نخور شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد چهارم) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۶۹. غذایی خوشمزه برای شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد پنجم) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۷۰. خواننده‌ی نسل جوان شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد ششم) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۷۱. خاله شمسی کجاست شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد هفتم) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۷۲. عید شما مبارک شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد هشتم) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۷۳. هویج‌بستنی / مجموعه داستان نوجوان/ 1394 / نشر افق

۷۴. زیبا صدایم کنرمان نوجوانان/ 1394/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۷۵. وقتش رسيده كمي‌ پسته بشكنيم / شعر نوجوانان/ 1394/ کانون پرورش فکری کودکان

۷۶. بشو و نشوقصه‌ی کودک/ ۱۳۹۴/ چکه

۷۷. من و غولک و قالیچه‌ی پرنده/ داستان کودک/ ۱۳۹۵/نشر شهر

۷۸. نوش‌جان آقا بزه/ قصه‌ی کودک/ ۱۳۹۵/دانش‌نگار/

◊ کتاب‌های زیرچاپ:

ماه در چاه/ بازآفرینی بیژن و منیژه/ پنجره

شنگل و منگل و چنگل (مجموعه‌ی 4 جلدی) / داستان کودک/ انتشارات فنی ایران

عمه‌ خانم و ماجراهای آبکی (مجموعه‌ی 12 جلدی / داستان کودک/ انتشارات فنی ایران

گربه چه مهربان شده/ داستان كودك/ پرنده آبي

گروه 5+1 / مجموعه رمان كودك/ نشر افق

◊ ترجمه‌ها:

قصه‌های کوتی‌کوتیبه زبان چینی/ انتشار در کشور هنگ‌کنگ1389

قصه‌های کوتی‌کوتیبه زبان مالایی/ انتشار در کشور مالزی1389

قصه‌های کوتی‌کوتیانگلیسی و فارسی/ انتشار در ایران توسط كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان1389

سرما نخوری کوتی‌کوتیبه زبان انگلیسی/ انتشار در کشور ایران ۱۳۹۵

دنیا را بلرزان کوتی‌کوتی /به زبان انگلیسی/ انتشار در کشور ایران ۱۳۹۵

دیو دیگ به سربه زبان کردی/ توسط كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان1389

هستی/انگلیسی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۵

◊ دیگر:

آقارنگی و گربه ناقلاکتاب الکترونیک/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دیو دیگ به سرکتاب الکترونیک/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/1390

بچه‌هاياعماق(بازنويسي خاطرات شکوه آریایی‌پور)/ چاپ اول 1387/پيك ادبيات

قصه‌های کوتی کوتی(سه جلد) به زبان بریل/ 1393/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گروه سنی

گشتن

language

دیدارها

امروز : 713
دیروز :1419
هفته :4304
ماه :32110
مجموع :462469

افراد آنلاین :

1
Online

پنج شنبه, 03 فروردين 1396 12:41

خرید اینترنتی کتاب‌ها

image image image image image image image image image
با بچه‌های کانون رشت. زمستان ۱۳۹۳
دبیرستانی در آبادان. دی ۱۳۹۵
کانون پرورش فکری. تهران. آبان ۱۳۹۴
مدرسه‌ای در تهران. فروردین ۱۳۹۵
کتابفروشی. تهران. فروردین ۱۳۹۵
کانون پرورش فکری. پارچین. بهار ۱۳۹۴
با بچه‌های کانون یزدـ آبان ۱۳۹۴
با بچه‌های کانون یزد- آبان ۱۳۹۴
با بچه‌های کانون بندرعباس ـ آبان ۱۳۹۴